Tag: đặng đình toàn

  • Toan Broker là ai ?

    Toan Broker là ai ?

    Toan Broker tên đầy đủ là Đặng Đình Toàn, là một Nhà tư vấn và phát triển dự án bất động sản đầy kinh nghiệm và cũng là nhà đào tạo về kinh doanh, môi giới và đầu tư bất động sản.