Phong thủy nhà đất


Phong thủy nhà đất là một vấn đề quan trọng trong việc mua bán nhà đất cũng như chọn đất xây nhà.
Người Việt nói riêng hay người châu Á nói chung rất quan tâm đến phong thủy trong việc “chọn đất, cất nhà”.